Estonain Folklore

Home | Contact | About | FAQ | Search | Eesti Keeles | Deutsch

Tallinna setu leelokoor Siidisõsarõ.
Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist nr.2

Vaike Sarv

Format: CD
Fitting: Jaan Tamm
Cover: Andres Kuperjanov
Publisher: EKM
Publishing year: 2003
Price: 7.00 EUR

Back to frontpage | Back to listTallinna setu leelokoor Siidisõsarõ

Heliplaadil on 13 laulu, mis on jaotatud kolme rühma: kalendriliste tähtpäevadega seotud tavandilaulud, üleminekurituaaliga seotud või sellest jutustavad laulud ning Tallinnas loodud laulud kaugele jäänud kodust ja lapsepõlvest. Üldpikkus on 63. Lauljateks on õed Alli Lohk ja Anne Täht Suure-Puravitsa külast, samuti Anne Sepamägi Unkavitsa ja Leida Heliste Meeksi külast. Kaasa teevad ka Aino Toomesaar ja Ilme Haavalo.
CD märgib ära Tallinna setu laulurühma 1973. aastal alanud tegevuse. Tekstivihikus leidub Igor Tõnuristi koostatud ansambli tutvustus, samuti Vaike Sarve ülevaade repertuaarist koos noodinäidetega. Kogu tekst on ära toodud ka inglise keeles. Lisatud on fotod.
Cd-d on võimalik osta Setu Talumuuseumist ja Eesti Kirjandusmuuseumist. Hind 100.-

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 ELM FBG
XHTML, CSS & Design: Saamuel Vesik