Estonain Folklore

Home | Contact | About | FAQ | Search | Eesti Keeles | Deutsch

Our news archive

Annual conference of the Estonian Society for Study of Religions

On May 28, Ülikooli 16-212 will take place an annual conference of the Estonian Society for Study of Religions
Programme
10.00 Alexander Panchenko "Communists against Superstitions: The Soviet State and 'Popular Religion'" (key-note)
11.00 Pejman Bijan "The Philosophy and Religion of Zoroaster: from Ancient Persia to Contemporary Iran" (key-note)

12.00 Kohvipaus / Coffee break

12.15 Faguna Barmahalia "Changing Socio-Religious Practices and Ethnic Identity: A Folkloric Study of the Bodos in Assam"
12.45 Margaret Lyngdoh "The Role of the Seng Khasi in the Preservation of the Khasi Indigenous Religion"

13.15 Lõunapaus / Lunch break

14.15 Enn Ernits "Aleksander Nevski pühakulugu Vene riikliku ideoloogia alustalana"
14.45 Art Leete "Memmede mäss: komi rahvaliku õigeusu liikumine bursõlõsjas"
15.15 Vladimir Sazonov "Behitsuni raidkiri: mõningad märkused Ahhemeniidide kuningavõimust ja riiklikust propagandast"
15.45 Märt Läänemets "Ülevaade 23.-25. mail Tais toimunud ülemaailmsest ÜRO vesaki tähistamise foorumist üldteemal "Maailma parandamine budistlikus perspektiivis""

16.15 Kohvipaus / Coffee break

16.30 Ümarlaud loengusarja "Religioonid ja ühiskonnad" kokkuvõtteks (osalevad Madis Arukask, Märt Läänemets, Ringo Ringvee, Ülo Valk, Marko Veisson)
17.30 EAUS-i aastakoosolek
NB! Hommikupoolse istungi töökeel on inglise keel, pärastlõunane istung toimub eestikeelsena. / During the morning session the conference will be held in English; after the lunch break the working language will be Estonian.

Conference is supported by the European Union through the European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Cultural Theory).

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 ELM FBG
XHTML, CSS & Design: Saamuel Vesik