Estonain Folklore

Home | Contact | About | FAQ | Search | Eesti Keeles | Deutsch

Our news archive

Book Presentations

At noon on Tuesday, June 22, the presentations of the following folkloric publications will be held at the Estonian Literature Museum:
Pärimusmuusika muutuvas ühiskonnas. Töid etnomusikoloogia alalt 2.[Folk music in the changing society. Studies into ethnomusicology, vol. 2] Edited and compiled by Ingrid Rüütel.
Leander Petzoldt. Väike deemonite ja vaimolendite leksikon. [Small Lexicon of Demons and Spirits]
Richard Viidalepp. Eesti rahvajuttude laadist, funktsioonist ja jutustajatest.[On the style, function and narrators of Estonian folktales] Sator 4. Ed. by Reet Hiiemäe.
Vladislav Kulemzin. O Hantõiskih aamanah.
Reetor 1. Uurimusi folkloori lühivormidest.[Studies into short forms of folklore] Edited and compiled by Arvo Krikmann.
Reetor 2. Katre Õim. Võrdluste struktuurist ja kujundisemantikast.[On the structure and figurative semantics of similes]
Arad veed ja salateed. Järvamaa kohapärimus. [Shy waters and secret paths. Local narratives of the Järva County] Ed. by Mari-Ann Remmel.
Aado Lintrop. Lõunaudmurdi palvused. [South-Udmurtian prayers] Video-DVD, Estonian narration and subtitles, 56 min.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 ELM FBG
XHTML, CSS & Design: Saamuel Vesik