Estonain Folklore

Home | Contact | About | FAQ | Search | Eesti Keeles | Deutsch

Leelokoor Kuldatsäuk

Vaike Sarv

Format: CD
Fitting: Jaan Tamm
Cover: Andres Kuperjanov
Publisher: EKM, Setu Talumuuseum
Publishing year: 2002
Price: 7.00 EUR

Back to frontpage | Back to list

Leelokoor Kuldatsäuk

Heliplaadil on 17 setu traditsionaalset laulu: töölaulud, kosjafantaasiad, pulmalaulud, laulumängud ja lüürilised laulud. Esitajateks on laulunaised Põlva Maakonnast, kes alustasid koos laulmist Värska kultuurimajas 1988. aastal ja jätkavad praegu Setu Talumuuseumis. Eeslauljad on Anne Kõivo, Mari Rõ~ikova, Helena Kudre, Eha Kõiv, Laine Lõvi, Valve Poolak ja Maret Vabarna. Killõ lauljad on Eevi Laanetu ja Anne Kõivo.
Tekstivihikus leidub ansambli tutvustus, ülevaade laululiikidest ja nende muusikalistest tunnustest ning noodinäide. Kogu tekst on avaldatud ka inglise keeles.
Cd-d on võimalik osta Setu Talumuuseumist ja Eesti Kirjandusmuuseumist. Hind 100.-

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 ELM FBG
XHTML, CSS & Design: Saamuel Vesik