Estonain Folklore

Home | Contact | About | FAQ | Search | Eesti Keeles | Deutsch

Discovering Siberia: Songs of the Forest Nenets.
Music of the Finno-Ugric Peoples, 1

Triinu Ojamaa, Kaur Mägi, Eva Toulouze

Format: CD

Cover: Andres Kuperjanov, Jaan Tamm (heli)
Publisher: EKM Etnomusikoloogia osakond
Publishing year: 2002
Price: 7.00 EUR

Back to frontpage | Back to list

Discovering Siberia: Songs of the Forest Nenets

Esimene plaat metsaneenetsi lauludega. Kaasasolev tekstivihik (46 lk., autorid Kaur Mägi, Triinu Ojamaa ja Eva Toulouze) sisaldab ülevaadet metsaneenetsite elu-olust, andmeid laulikute kohta, selgitusi neenetsikeelsete tekstide kirjapanekuks kasutatud transkriptsiooni kohta ning muusikakultuuri üldiseloomustust. Sellele järgneb plaadil esindatud žanrite üksikasjalikum tutvustus koos neenetsikeelsete laulutekstidega, millele on lisatud tõlge inglise keelde. Tekstivihik sisaldab ka noodinäiteid ning on illustreeritud fotodega laulikutest ja nende kodupaikadest. Tekstivihik on eesti- ja prantsuskeelsena kättesaadav metsaneenetsi koduleheküljel www.forestnenets.info.

CD-d on võimalik tellida aadressil triinu@arhpro.ee. Hind 100.-, tudengitele 75.-, Eestis õppivatele soome-ugri tudengitele kokkuleppel.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 ELM FBG
XHTML, CSS & Design: Saamuel Vesik