Estonain Folklore

Home | Contact | About | FAQ | Search | Eesti Keeles | Deutsch

Our news archive

BA and MA thesis on folklore studies

On May 7, at 2.15 pm, Ülikooli 16-215 defence of a BA and MA thesis on folklore studies:
1. Helen Kästik, Regilaul kontserdirepresentatsioonis: pärand ja kultuurikirjeldus (juhendaja: Kristin Kuutma, oponent: Janika Oras)
kell/at 15.15
2. Siim Sorokin, Jutustaja - kas hääle andja või hääle kandja? (juhendaja: Ülo Valk, oponent: Taisto-Kalevi Raudalainen)

On June 8, Ülikooli 16-102, at 9.30
1. Maarika Kaldmäe, Kodupaik jutupärimuses: Orava ja Hanikase kooli lood (juhendaja: Ülo Valk, oponent: Ergo-Hart Västrik)
kell/at 10.15
2. Viola Ristisaar, Meleski küla minevik ja tänapäev kohalike elanike pilgu läbi (juhendaja: Elo-Hanna Seljamaa, oponent: Pihla Siim)
kell/at 11.00
3. Mari Suits, Kusagil struktuurides on kallutatud jõud ehk vandenõuteooriate rahvapärane mõtestamine Eesti noorte hulgas (juhendaja: Ülo Valk, oponent: Merili Metsvahi)
kell/at 11.45
4. Marti Mereäär, Muhu olustikulised külalaulud "Muhu lauluvara aktsiooni" materjali põhjal (juhendajad: Janika Oras, Ergo-Hart Västrik, oponent: Tiiu Jaago)
kell/at 15.15
5. Kaisa Kulasalu, Uhkus ajab upakile: Kalamehe ja ta naise (ATU 555) soovidemaailm (juhendaja: Risto Järv, oponent: Kärri Toomeos-Orglaan)
kell/at 16. 00
6. Ingra Küngas, Satanistikujutelmad tänases Eestis (juhendaja: Ülo Valk, oponent: Ringo Ringvee)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 ELM FBG
XHTML, CSS & Design: Saamuel Vesik